top of page
Prematurfödd bild 2.png

Donera bröstmjölk

Gör skillnad idag!

Bröstmjölk är den bästa näringen för spädbarn. Den är speciellt viktig för sjuka och för tidigt födda barn som vårdas på sjukhus.

Genom donerad bröstmjölk kan dessa barn redan från start, innan bröstmjölken från den egna mamman har kommit igång, få en så optimal näringstillförsel som möjligt. För de mycket för tidigt födda barnen finns ingen lämplig modersmjölksersättning och därför är dessa barn helt beroende av donerad bröstmjölk i början av livet.

De mycket för tidigt födda barnen behöver endast några milliliter bröstmjölk per måltid i början, så varje droppe som doneras gör skillnad!

Du som har mer bröstmjölk än ditt eget barn behöver är mycket välkommen att donera överskottet. Mer information om hur du blir donator finns här. 

Ta alltid kontakt med din lokala bröstmjölksbank för information om vad som gäller just där.

Tack för din hjälp!

Om

I Sverige finns sedan 2001 ett nätverk som kallas Milknet som består av representanter för neonatalvården runt om i landet. Huvudansvarig är Josefin Lundström, barnläkare och Neonatolog vid Sachsska barn- och ungdomsjukhuset, Södersjukhuset. Syftet med nätverket är bland annat att främja donation av bröstmjölk och skapa gemensamma riktlinjer för hanteringen och användandet av bröstmjölk på landets neonatalavdelningar. År 2021 registrerades Milknet som en ideell förening.

Donera bröstmjölk

varje droppe behövs

DSC_2897_sml_300px.jpg

På neonatalavdelningen vårdas nyfödda barn som är mycket för tidigt födda eller som av andra anledningar är sjuka eller behöver extra hjälp i början av livet. Dessa barn behöver mat direkt från födseln, redan innan bröstmjölksproduktionen hunnit komma igång hos den egna mamman. Barn som är födda i fullgången tid kan oftast få modersmjölksersättning, men för de för tidigt födda barnen finns ingen lämplig ersättning varför man istället ger dessa barn donerad bröstmjölk. Även sjuka fullgångna barn kan ibland av olika skäl ha svårt för att tolerera modersmjölksersättningen och därför behöva donerad bröstmjölk.

Flertalet barn som vårdas på neonatalavdelningen får en så kallad ventrikelsond som är en tunn slang som man sätter in via ena näsborren och som går ner till magsäcken. Via denna sond kan man ge barnen mat då de inte själva är tillräckligt mogna eller för trötta för att orka äta själva. 

Den donerade bröstmjölken förvaras fryst och tinas upp efterhand som den ska användas. Bröstmjölken analyseras avseende näringsämnen så att de mycket för tidigt födda barnen kan få den bröstmjölk som passar dem bäst.

shutterstock_37677607_sml.jpg
bottom of page