top of page

Vill du donera bröstmjölk?

Amning

Om du ammar och har mer bröstmjölk än vad ditt eget barn behöver kan du bli bröstmjölksdonator. Ta kontakt med din lokala bröstmjölksbank för mer information.

Vem kan donera bröstmjölk?

För att få donera bröstmjölk skall du vara frisk och du får inte:

  • röka eller snusa

  • använda alkohol

  • använda illegala droger

  • använda några läkemedel (Undantag kan göras i vissa fall, exempelvis för behandling med sköldkörtelhormon och insulin) 

För att få donera bröstmjölk får du inte:

  • ha mottagit blodtransfusion eller andra blodprodukter de senaste 6 månaderna

  • ha mottagit vävnads- eller organtransplantat de senaste 12 månaderna

  • ha genomgått piercing eller tatuering de senaste 6 månaderna (undantag örhängen)

Du bör äta en allsidig kost.

Bröstmjölkpump

Hur fungerar det praktiskt?

För att få donera bröstmjölk kommer du att få fylla i ett hälsoformulär som ska godkännas av den som är medicinskt anvarig för den lokala bröstmjölksbanken.

Alla bröstmjölksdonatorer screenas med blodprov avseende blodsmitta (exempelvis HIV och hepatit).

Det vanligaste tillvägagångssättet är att man använder en elektrisk bröstpump. Om du blir bröstmjölksdonator får du oftast låna en sådan kostnadsfritt via din lokala bröstmjölksbank. Det enklaste är att pumpa efter amningen då ditt barn är mätt och nöjt och du kan lägga barnet ifrån dig.

Pumpningsråd, hygienföreskrifter, engångsbehållare och lokala hanteringsanvisningar delas ut av din lokala bröstmjölksbank.

Ekonomisk ersättning utgår till dig som bröstmjölksdonator. Denna ersättning är skattefri.

Önskar du donera din ersättning till MILKNET för vårt fortsatta arbete med bröstmjölksdonation? Använd konto nr.....

Vad händer om jag blir sjuk?

Bröstmjölksgivning bör avbrytas tillfälligt vid alla infektioner samt vid antibiotikabehandling.
Vid övriga sjukdomar eller om du är osäker på hur du ska göra - ta kontakt med din lokala bröstmjölksbank.

Hur hanteras den donerade bröstmjölken?

Den donerade bröstmjölken undersöks med bakterieodling innan den godkänns för användning.

I Sverige pastöriseras (värmebehandlas) all donerad bröstmjölk före användning. Detta görs för att i möjligaste mån avdöda eventuella virus och bakterier.


Den donerade bröstmjölken förvaras nedfrusen och tas fram efter behov.

All donerad bröstmjölk genomgår en analys avseende näringsvärden för att man ska kunna ta fram den bäst lämpade bröstmjölken för varje enskilt barn.

Aktuellt

Här hittar du information om kampanjer och nyheter som berör bröstmjölksdonation.

bottom of page