top of page
Home Mjölk Delivery

Kontaktuppgifter till din lokala mjölkbank:

 • Borås 033-616 31 29 eller 033-616 31 30

 • Eskilstuna 016-10 45 46

 • Falun 023-49 20 33

 • Gävle 026-15 41 24

 • Göteborg 031-343 42 65

 • Helsingborg 042-406 19 37

 • Halmstad 035-131017

 • Hudiksvall 0650-923 18

 • Jönköping 036-32 22 35, 036-32 22 80

 • Kalmar 0480-44 81 79

 • Karlskrona 0455-73 42 74

 • Karlstad 010-8314425

 • Kristianstad 044-309 18 30

 • Linköping 010-103 46 06

 • Lund 046-178438

 • Malmö 1177.se/neonatalmottagningen

 • Norrköping 010-104 37 21

 • Skövde 0500-43 19 28

 • Sunderby 0920-28 20 56 

 • Sundsvall 060-18 12 37

 • Stockholm 08-12366973

 • Trollhättan 010-435 03 43, 010-435 03 40

 • Umeå 090-785 03 04 

 • Uppsala  018-611 58 77

 • Västervik 0490-861 75

 • Västerås 021-17 33 41

 • Växjö 0470-58 84 51 eller 0470-58 80 10

 • Ystad (Malmö/lLund) 0411-995744

 • Örebro 019-602 11 49

 • Östersund 063-15 44 83

bottom of page