top of page

Nyheter och viktig information

Nyhet

NYTT!

  • Andra Nordiska Milknet mötet kommer äga rum den 15 maj 2025 i Malmö !!

Bedöma

Beslut taget att ta bort gränsen för hur länge man får donera bröstmjölk!

Styrelsen av MILKNET har beslutat att man får donera bröstmjölk även efter 3 månader. Dock skall nya blodprover tas på donatorerna var 3:e månad. 

Det är  ok att börja donera närsomhelst under amningsperioden.

Socialstyrelsen är informerad om att författningen ( SOSFS 1987:8) måste ändras men när det kommer ske finns inget besked i nuläget. Beslutet ovan gäller trots detta fr.o.m nu och tillsvidare.

News Title

Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm utlyser möjlighet att ansöka om bidrag till forskning, fortbildning, konferenser och resebidrag m m. Mjolkdroppens hemsida

Andra organisationer mm

EMBA

European milkbanking association

Detta är din objektsbeskrivning. Använd detta utrymme till att beskriva tjänster, produkter, teammedlemmar eller andra objekt du vill framhäva på din hemsida. Har du mycket att säga? Du kan enkelt förvandla ett objekt till en egen sida genom att klicka på "Skapa ny sida från detta objekt" i redigeringspanelen.

HMBANA

Human milkbanking association of North America

Detta är din objektsbeskrivning. Använd detta utrymme till att beskriva tjänster, produkter, teammedlemmar eller andra objekt du vill framhäva på din hemsida. Har du mycket att säga? Du kan enkelt förvandla ett objekt till en egen sida genom att klicka på "Skapa ny sida från detta objekt" i redigeringspanelen.

ISRHML

International Society for Research in Human Milk and Lactation

Detta är din objektsbeskrivning. Använd detta utrymme till att beskriva tjänster, produkter, teammedlemmar eller andra objekt du vill framhäva på din hemsida. Har du mycket att säga? Du kan enkelt förvandla ett objekt till en egen sida genom att klicka på "Skapa ny sida från detta objekt" i redigeringspanelen.

bottom of page